Hà Nội đã phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 4 khu đất tại Ba Vì

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt làm cơ sở để làm nhà ở 4 khu đất: khu Chuôm Ông Thái, thôn La Xuyên; khu đất trụ sở Chi cục Thuế huyện Ba Vì (cũ), thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì; khu Trạm Xá, thôn Quang Ngọc và khu Quán Vãi 2, thôn Hậu Trạch, xã Vạn Thắng.

Cụ thể, đơn giá cụ thể xác định giá khởi điểm làm cơ sở để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại khu Chuôm Ông Thái, thôn La Xuyên là 5.100.000 đồng/m2. Còn tại khu Trạm Xá, thôn Quang Ngọc, đơn giá cụ thể xác định giá khởi điểm làm cơ sở để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở là 2.500.000 đồng/m2.

20151121111440 4996 Hà Nội đã phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 4 khu đất tại Ba Vì

Khu đất trụ sở Chi cục Thuế huyện Ba Vì (cũ), thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì có đơn giá khởi điểm làm cơ sở để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở là 22.000.000 đồng/m2

Tại khu Quán Vãi 2, thôn Hậu Trạch, đơn giá cụ thể xác định giá khởi điểm làm cơ sở để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở như sau: Khu chia lô CL01 (từ 01-K)7) và CL03 (từ 01-K)7) có đơn giá cụ thể xác định giá khởi điểm làm cơ sở để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở là 2.400.000 đồng/m2; khu chia lô CL02 (từ 01-K)6) và CL04 (từ 01-K)3) có đơn giá cụ thể xác định giá khởi điểm làm cơ sở để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở là 1.400.000 đồng/m2.

Khu đất trụ sở Chi cục Thuế huyện Ba Vì (cũ), thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì có đơn giá khởi điểm làm cơ sở để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở là 22.000.000 đồng/m2.

Được biết, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng từng ô đất (đồng) = diện tích từng ô đất (m2) X đơn giá đất cụ thể từng ô đất (đồng/m2).

(Theo Kinh tế & Đo thị Online)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>