Bình Phước phủ kín quy hoạch chung đô thị với diện tích hơn 11.000 ha

Sở Xây dựng tỉnh cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đô thị đã được phủ kín 11/11 đô thị với tổng diện tích quy hoạch chung các đô thị là hơn 11.000 ha.

20150514083716 a6ff Bình Phước phủ kín quy hoạch chung đô thị với diện tích hơn 11.000 ha
Bình Phước đã phủ kín chung đô thị với hơn 11.000 ha

Tuy nhiên, tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 trên địa bản tỉnh Bình Phước mới chỉ đạt 10,02 %, một con số khá thấp.

Mục tiêu trong năm 2015, Bình Phước phấn đấu đạt tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 là 15 – 20% trên tổng diện tích quy hoạch chung.

Bình Phước cũng đặt ra mục tiêu phủ kín quy hoạch chi tiết đô thị tỷ lệ 1/500 đạt tỷ lệ 15% – 20% trên tổng thể diện tích quy hoạch phân khu. Ngoài ra, 100% xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh cũng đã được phủ kín quy hoạch, tỷ lệ đô thị hóa đạt gần 17%.

(Theo Báo Xây dựng Online)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>