Đà Nẵng: triển khai quy định buộc những chủ đầu cơ cần đưa đất được giao, thuê vào dùng

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP vừa sở hữu thông tin số 308/TB-STNMT ngày 10-7-2019 về việc thực hiện điểm i, khoản một, Điều 64 2013 buộc phải những chủ đầu cơ khẩn trương triển khai đưa đất được giao, thuê vào tiêu dùng, tránh gây lãng phí đất và đầu tư đất ko lành mạnh trong thị trường .

Luật Nhà ở 2014: Có hay không đủ “cơ sở pháp lý để giải quyết tranh chấp” Share Share

da nang luat dat dai bat dong san chu dau tu 1 Đà Nẵng: triển khai quy định buộc những chủ đầu cơ cần đưa đất được giao, thuê vào dùng

Ảnh minh họa

Điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013 về thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai quy định: Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; 

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án; hết thời hạn được gia hạn mà vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Theo đó, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (gồm đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và đất thương mại, dịch vụ) nhưng không đưa đất vào sử dụng 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa là vi phạm pháp luật về đất đai.

Trong thời gian đến, Sở TN-MT TP Đà Nẵng sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>