Hà Nội : Đấu giá khởi điểm các khu đất xen kẹt tại Đông Anh

Mới đây, UBND TP. đã ban hành Quyết định số 4419/QĐ-UBND phê duyệt giá khởi điểm để làm nhà ở tại các khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ trong khu dân cư nông thôn xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh.

Cụ thể, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại các khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ trong khu dân cư nông thôn tại xã Nguyên Khê thuộc huyện Đông Anh là: Giá khởi điểm 36 thửa đất đấu giá thôn Đại Bằng là 4.700.000 đồng/m2; giá khởi điểm 5 thửa đất khu X3 thuộc xóm Chùa, thôn Khê Nữ là từ 6.500.000 – 6.900.000 đồng/m2; giá khởi điểm 17 thửa đất khu X5 thuộc xóm Đông, thôn Khê Nữ là 5.300.000 đồng/m2;

26 thửa đất khu X6, thôn Cán Khê có giá khởi điểm là 5.200.000 đồng/m2; 31 thửa đất khu X8 thuộc thôn Nguyên Khê có giá khởi điểm là 4.600.000 đồng/m2. 25 thửa đất khu X7 thuộc thôn Nguyên Khê có giá khởi điểm là 5.000.000 đồng/m2. Trong đó, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất được tính theo diện tích từng ô đất (m2) nhân với đơn giá đạt cụ thể từng ô đất (đồng/m2).

20150909112051 54fc Hà Nội : Đấu giá khởi điểm các khu đất xen kẹt tại Đông Anh
UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở
tại các khu đất xen kẹt, nhỏ lẻ trong khu dân cư nông thôn huyện Đông Anh

Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh được áp dụng cho 12 tháng kể từ ngày ký Quyết định này. Nếu trong thời gian hiệu lực mà giá đất quy định của TP có sự thay đổi cao hơn giá khởi điểm đã xác định hoặc giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường của biến động thì UBND huyện Đông Anh có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, sau đó báo cáo UBND TP phê duyêt điều chỉnh theo quy định.

Theo đó, UBND huyện Đông Anh có trách nhiệm rà soát hồ sơ và điều kiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đúng theo quy định trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

(Theo Trí thức trẻ)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>