Triển vọng tươi sáng của ngành xây dựng Hồng Kông

Báo cáo mới của Trung tâm Trí tuệ xây dựng Timetric (CIC) cho thấy, đã được mở rộng với một tốc độ nhanh chóng và tiếp tục duy trì tăng trưởng trong 5 năm tới.

Theo ghi nhận, giá trị sản xuất của ngành xây dựng Hồng Kông đạt tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép với tốc độ là 8,37% trong giai đoạn (2010-2014). Giá trị của ngành công nghiệp tăng từ 14.3 tỷ USD năm 2010 đến 19.8 tỷ USD trong năm 2014 trong điều kiện thực tế và tại mức tỷ giá hối đoái USD cố định năm 2010. Các điều kiện kinh tế toàn cầu và nâng cao niềm tin của nhà đầu tư đã hỗ trợ cho sự tăng trưởng. Bên cạnh đó, đầu tư của khu vực công và tư nhân cũng đóng góp vào sự phát triển ngành công nghiệp như là một phần của chương trình tầm nhìn tới năm 2030.

20160127114858 932c Triển vọng tươi sáng của ngành xây dựng Hồng Kông

Ngành xây dựng Hồng Kông đã được mở rộng với một tốc độ nhanh chóng
và tiếp tục duy trì tăng trưởng trong 5 năm tới

Dự kiến, tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp trong giai đoạn dự báo (2015-2019) sẽ được chính phủ hỗ trợ đầu tư vào các dự án xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng, cải thiện cơ sở hạ tầng du lịch và cải thiện mạng lưới giao thông bằng việc đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo.

Vì vậy, dự kiến ngành công nghiệp sẽ có tăng trưởng kép trong khoảng thời gian dự báo 6,91% để đạt 27.6 tỷ USD trong năm 2019. Nhưng có những rủi ro trong dự báo này, nhiều tác động có ảnh hưởng đến sự suy giảm dự kiến trong nền kinh tế Trung Quốc. Mặt khác, có những lo ngại về sự gián đoạn trong các dự án cơ sở hạ tầng lớn như đường sắt Quảng Châu – Thâm Quyến – Hồng Kông.

Thị trường lớn nhất trong ngành công nghiệp xây dựng là xây dựng cơ sở hạ tầng, chiếm hơn 36% tổng giá trị của ngành công nghiệp xây dựng vào năm 2014. Những khu dân cư cũng là một lĩnh vực khá lớn, chiếm khoảng 32% tổng giá trị trong năm 2014. Dự kiến, thị trường thứ hai sẽ được được hỗ trợ bởi quá trình đô thị hóa và phát triển tích cực trong điều kiện kinh tế khu vực. Dân số đô thị của Hồng Kông được dự báo sẽ tăng từ 7,1 triệu năm 2010 lên 7,6 triệu vào năm 2020 và 7,9 triệu vào năm 2030, điều này tạo ra nhu cầu xây dựng nhà ở trong vòng 5 năm tới.

(Theo Báo Xây dựng Online)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>