Giải đáp về quy định miễn tiền sử dụng đất

Hỏi: Ông A và Bà B là 2 vợ chồng cùng sở hữu chung căn nhà diện tích 150m2 từ năm 1983. Tới nay, tổng diện tích là 180m2 sau khi đo đạc lại.

Tôi muốn hỏi, trong trường hợp của ông A, bà B thì tiền sử dụng đất của 30m2 vượt hạn mức là bao nhiêu và 150m2 bao nhiêu?

Trước đó, Bà B đã được miễn tiền sử dụng đất của 1 mảnh đất khác. Đối với trường hợp trên nếu được cấp quyền sử dụng đất, ông A, bà B có được miễn nộp tiền sử dụng đất của căn nhà trên hay không?

Trân trọng cảm ơn luật sư.

letrung061178@…

20150330102101 5000 Giải đáp  về quy định miễn tiền sử dụng đất
Người sử dụng đất phải nộp thuế theo quy định của pháp luật. Ảnh: người lao động

Trả lời:

1. Tiền sử dụng đất phải đóng là bao nhiêu?

– Khoản 1, Điều 6, Nghị định 45 năm 2014 quy định như sau: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

Trường hợp đất có nhà ở thì người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đang sử dụng trong hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; đối với diện tích đất ở vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có) thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” .

Căn cứ vào quy định trên, phần diện tích 150m2 mà vợ chồng ông A và bà B sử dụng từ năm 1983 đến nay, vợ chồng ông bà không phải nộp tiền sử dụng đất cho diện tích đất ở đang sử dụng nằm trong hạn mức công nhận đất ở do đã có nhà trên đó.

Còn đối với phần diện tích 30m2, vợ chồng ông A, bà B phải nộp tiền sử dụng đất tính bằng 50% tiền sử dụng đất căn cứ vào giá đất quy định trong Điểm b, Điểm c, Khoản 3, Điều 3 Nghị định 45 năm 2014 tại thời điểm có quyết định công nhận vwf quyền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước. Vì bạn không nêu rõ là vị trí đất thuộc khu vực nào nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể, chi tiết về giá tính tiền sử dụng đất phải nộp. Bạn có thể tham khoả quy định về giá đất tại địa phương nơi có đất để biết thêm thông tin.

2. Khi đã được miễn tiền sử dụng đất, có được miễn nộp tiền sử dụng đất của căn nhà hay không?

Khoản 1, Điều 10, Nghị định 45 năm 2014 quy định như sau: “Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở”.

Do đó, nếu bà B đã được miễn tiền sử dụng đất của 1 mảnh đất khác trước đó thì bà sẽ không được miễn tiền sử dụng đất của mảnh đất này nữa. Nhưng phần diện tích của ông A (50%) nếu trước kia ông A chưa được miễn thì ông A sẽ được miễn tiền sử dụng đất tương ứng với phần mà ông đang sở hữu/sử dụng.

Luật sư Nguyễn Thị Mỹ Viễn
(Công ty Luật TNHH An Ánh Dương)

(Theo CafeLand)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>