Chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tại Bình Dương

Quy hoạch phát triển các (KCN) tỉnh đến năm 2020 mới đây đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa KCN Mai Trung với quy mô 51 ha ra khỏi Quy hoạch phát triển các KCN cả nước đến năm 2020.

Điều chỉnh giảm quy mô các KCN: Sóng Thần III từ 534 ha xuống 427 ha, Tân Đông Hiệp B từ 163 ha xuống 150 ha, Kim Huy từ 214 ha xuống 172 ha, Đại Đăng từ 274 ha xuống 219 ha và Phú Tân từ 133 ha xuống 107 ha.

Điều chỉnh tăng quy mô các KCN: Cây Trường từ 300 ha lên 700 ha, Lai Hưng từ 400 ha lên 600 ha, Rạch Bắp từ 279 ha lên 639 ha, Nam Tân Uyên từ 620 ha lên 966 ha và Việt Hương 2 từ 250 ha lên 262 ha.

20160128074302 8348 Chính phủ cho phép điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tại Bình Dương

Vừa qua, Chính phủ điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Bình Dương. Ảnh minh họa

Bổ sung mới các KCN: VSIP III với diện tích 1.000 ha, Bình Dương Riverside ISC với diện tích 600 ha, Vĩnh Lập với diện tích 500 ha và Tân Lập I với diện tích 200 ha vào Quy hoạch phát triển các KCN cả nước đến năm 2020.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Dương tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bình Dương đúng theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Bình Dương tổ chức triển khai quy hoạch đã được duyệt; chỉ đạo những cơ quan liên quan xây dựng quy hoạch chi tiết, tiến hành thủ tục đầu tư, thành lập, mở rộng KCN theo từng giai đoạn phù hợp với khả năng thu hút đầu tư và dựa trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các điều kiện và trình tự theo đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nhà ở công nhân và những công trình phúc lợi xã hội cho người lao động tại các KCN để bảo đảm điều kiện sống, làm việc của người lao động.

(Theo Báo Xây dựng Online)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>