Duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Kim Hoa, huyện Mê Linh

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ chung, tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Kim Hoa, huyện Mê Linh đến năm 2030.

20150516075510 c97b Duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Kim Hoa, huyện Mê Linh
Thị trấn Kim Hoa sẽ được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mới của huyện Mê Linh, Hà Nội

Quy mô diện tích nghiên cứu quy hoạch thị trấn Kim Hoa vào khoảng 211,4 ha, với quy mô dân số đến năm 2030 vào khoảng 12.650 người. Thị trấn Kim Hoa được thành lập mới trên cơ sở một phần địa giới hành chính của xã Kim Hoa (nằm ở phía Tây đường Vành đai 4) và sẽ trở thành trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội mới của huyện Mê Linh.

Những nội dung nghiên cứu chính gồm: Phân tích và đánh giá các điều kiện tư nhiên, hiện trạng về kinh tế – xã hội, dân số, lao động; tình hình sử dụng đất đai; kiến trúc cảnh quan; cơ sở hạ tầng xã hội; hiện trạng xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, môi trường đô thị.

Đồng thời, xác định mục tiêu, động lực phát triển, quy mô đất xây dựng đô thị, tính chất, quy mô dân số, lao động; các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo các giai đoạn phát triển. Ngoài ra, phải bổ sung và khớp nối các dự án đã và đang thực hiện trên khu vực lập quy hoạch. Quy hoạch sử dụng quỹ đất phát triển thị trấn với các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật…

Liên quan đến việc định hướng phát triển đô thị: Xác định quy mô, phạm vi các khu chức năng của đô thị; các chỉ tiêu về mật độ dân cư, sử dụng đất quy hoạch đô thị cũng như định hướng phát triển đối với từng khu chức năng; xác định khu trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ, công cộng, hình thành nên mạng lưới không gian xanh, mặt nước, khu công viên vui chơi giải trí của thị trấn; định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan cho các khu chức năng của đô thị, trục không gian chính.

(Theo Báo Xây dựng Online)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>