Ngân sách chi hơn 8.000 tỷ đồng vốn cho các dự án xây dựng

Tính chung cả giai đoạn 2011-2015, tổng số vốn đầu tư phát triển bằng vốn Bộ Xây dựng được giao quản lý là 8.300,69 tỷ đồng và số lượng dự án quyết toán hoàn thành đưa vào sử dụng là 28 dự án.

Tổng kết ngành Xây dựng năm 2015, kết thúc kế hoạch phát triển 2011-2015, đa số các dự án đều được triển khai theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Bộ Xây dựng cho biết, đã giải ngân được 100% kế hoạch vốn được giao.

Chỉ tính riêng năm 2015, Bộ Xây dựng được giao quản lý số vốn 1.585 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Nhà nước là 1.509 tỷ đồng, còn vốn nước ngoài là 40 tỷ đồng). Cùng điểm lại tình hình quản lý và triển khai một số dự án trọng điểm dưới đây:

Gần 1.600 tỷ đồng được phân bổ cho 38 dự án gồm: 16 dự án chuyển tiếp từ năm trước sang năm 2015, 14 dự án chuẩn bị đầu tư, 06 dự án khởi công mới và 02 dự án trọng điểm Bộ xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư.

Thứ nhất, về dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội: Cơ bản hạng mục Nhà Quốc hội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hiện tại, đã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước ký nghiệm thu hoàn thành. Theo dự kiến, sẽ bàn giao cho Văn phòng Quốc hội.

20160118134030 6b3d Ngân sách chi hơn 8.000 tỷ đồng vốn cho các dự án xây dựng

Tòa nhà Quốc hội. Ảnh Khương Nguyễn

Bộ Xây dựng cho biết, trong quá trình vận hành, có một số phần việc chưa hoàn thành hoặc còn khiếm khuyết đang được Ban quản lý dự án đôn đốc các đơn vị Tư vấn và Nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thiết kế và tuân thủ các quy định, đồng thời, không ảnh hưởng đến các hoạt động thường ngày của Quốc hội.

Theo kế hoạch, dự án được giao 1.078 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2015 và vốn kéo dài 782,7 tỷ đồng. Giá trị giải ngân tính đến 20/12/2015 được 323 tỷ đồng, tức đạt 17,36% kế hoạch vốn năm 2015.

Thứ hai là dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Theo đó, năm 2015 Ban quản lý dự án đã phối hợp với UBND xã Thạch Hòa và Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng tiến hành kiểm đếm, xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Về cơ bản, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư cho dự án để có thể triển khai dự án trong giai đoạn I theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo kế hoạch năm 2015, dự án được giao 170 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân dự kiến đạt 100% kế hoạch năm.

Đối với các dự án ODA, Bộ Xây dựng trực tiếp quản lý thực hiện 17 dự án hỗ trợ kỹ thuật với tổng vốn tài trợ là là 34,5 triệu USD, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực tăng cường năng lực và hoàn thiện thể chế thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; một dự án đầu tư cơ sở vật chất giáo dục đào tạo với tổng vốn tài trợ 20 triệu USD (Trường Cao đẳng nghề Lilama2).

Bên cạnh đó, Bộ đang điều phối thực hiện 03 dự án vốn vay tại các tỉnh do Ngân hàng Thế giới tài trợ trong lĩnh vực nâng cấp đô thị, xử lý nước thải và cấp nước với tổng mức đầu tư là 937,28 triệu USD bao gồm: Chương trình phát triển đô thị tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc (301,856 triệu USD), dự án nâng cấp đô thị tại 6 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (399,14 triệu USD), dự án cấp nước và xử lý nước thải đô thị tại 10 tỉnh (236,2 triệu USD).

Đặc biệt, riêng trong năm 2015 đã tiếp tục thu hút thêm được 4 dự án mới với tổng mức vốn cam kết tài trợ 17,498 triệu USD từ các tổ chức và Chính phủ các nước như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức và Liên hợp Quốc.

Tổng số vốn đầu tư phát triển của Bộ Xây dựng được giao quản lý trong cả giai đoạn 2011-2015 là 8.300,69 tỷ đồng và số lượng dự án quyết toán hoàn thành đưa vào sử dụng là 28 dự án. Cụ thể, số vốn tăng bình quân qua các năm trong giai đoạn này khoảng 11,5% (không kể vốn bố trí cho các dự án trọng điểm do Bộ Xây dựng được giao làm chủ đầu tư).

(Theo Nhịp sống kinh doanh)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>