Đổi mới toàn diện công tác quy hoạch

Chiều 10/7, trong buổi họp báo công bố một số nội dung của Dự thảo Luật diễn ra tại Hà Nội, ông Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, hiện nay, vô cùng cấp thiết để công tác được toàn diện.

Còn rất nhiều bất cập trong hiện nay, có không ít chồng chéo, mâu thuẫn, kém khả thi trong quy hoạch; điển hình là việc thiếu tính hệ thống, liên kết và các địa phương cũng như các ngành chưa nhận được hiệu quả thiết thực từ quy hoạch.

Trước những bất cập đang diễn ra, Thứ trưởng Đặng Huy Đông nhận định, việc điều hành phát triển kinh tế – xã hội đã gặp nhiều khó khăn bởi công tác quy hoạch, không những vậy, việc sản suất, của người dân và cũng bị cản trở khá nhiều và còn khiến nguồn lực đất nước trở nên lãng phí.

Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Ngô Công Thành, đánh giá, công tác quy hoạch cũng đóng những kết quả nhất định và khá quan trọng vào những thành tựu trong phát triển và đổi mới của đất nước.

Nhưng mặt khác, không ít yếu kém, hạn chế trong công tác quy hoạch cũng được bộc lộ như chất lượng thấp trong quy hoạch, những quy hoạch này phải điều chỉnh thường xuyên hoặc thiếu tính khả thi và không gắn với nguồn lực cũng như nhu cầu sử dụng; còn nhiều mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu gắn kết và không thông nhất trong quy hoạch gây ra giảm hiệu quả, hiệu lực của quy hoạch.

Bên cạnh đó, sự kết nối giữa chiến lược với kế hoạch và vai trò, vị trí của Nhà nước để điều hành phát triển kinh tế – xã hội chưa được quy hoạch thể hiện tốt đồng thời còn dẫn đến sự thiếu gắn kết trong giải pháp thực hiện, định hướng và mục tiêu phát triển; chưa đổi mới nội dung và phương pháp để phù hợp với hội nhập quốc tế và nền kinh tế thị trường; buông lỏng trong tổ chức thực hiện quy hoạch và việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, trong chỉ đạo điều hành còn thiếu kiên quyết và chưa xử lý kịp thời….

20150711094009 ceed Đổi mới toàn diện công tác quy hoạch
Công tác quy hoạch cần được đổi mới toàn diện để hướng tới mục tiêu
phát triển bền vững nền kinh tế – xã hội của đất nước

Hiện công tác soạn thảo và tổ chức nghiên cứu soạn thảo Luật Quy hoạch đang được các Bộ, ngành hữu quan phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị các điều kiện cần thiết một cách khẩn trương theo đúng quy hoạch của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 để thực hiện nhiệm vụ trên.

Luật Quy hoạch hiện đã hoàn thành và đang được thẩm định bởi Bộ Tư pháp; sau đó việc báo cáo Chính phủ sẽ diễn ra trong tháng 7/2015; tiếp đó sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 diễn ra vào tháng 10/2015 và thông qua tại kỳ họp thứ 11 vào tháng tháng 4/2016.

Theo ông Thành, không chỉ đóng vai trò là đòn bẩy trong việc tăng trưởng kinh tế, xác định quy hoạch còn góp phần giúp đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với quá trình tái cơ cấu nền kinh tế được đẩy mạnh, trên cơ sở tôn trọng quy luật thị trường còn giúp năng lực cạnh tranh quốc gia và năng suất hiệu quả được nâng cao trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Những điểm nhấn làm nên Dự thảo Luật Quy hoạch bao gồm: không những nhằm hướng tới việc cải cách toàn diện trong công tác quy hoạch, tầm quan trọng của Dự án Luật còn thông quá việc xóa bỏ các quy hoạch ngành nghề, sản phẩm cụ thể để tạo sự thuận lợi, thông thoáng cho hành lang pháp lý cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh bước đột phá về thể chế, Luật quy hoạch sẽ tạo ra sự đồng bộ về hệ thống pháp luật. Tình trạng phát triển tự phát, kém hiệu quả, không đồng bộ do bị nhóm lợi ích chi phối, tính cát cứ địa phương và tình trạng cục bộ ngành sẽ được khắc phục bởi Luật Quy hoạch, không những vậy, công cục để giải quyết, xử lý các vấn đề xung đột mang tính liên ngành, xung đột lợi ích, xung đột giữa các địa phương cũng sẽ được tạo ra bởi luật này nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững kinh tế – xã hội.

Nhằm đổi mới về nội dung và phương pháp quy hoạch, khung pháp lý cũng được tạo ra bởi Luật Quy hoạch và theo đó sẽ có những tác động tích cực đối với cách thức tổ chức lập quy hoạch được thay đổi sang cách thức hiện đại theo nội dung tổng hợp, đa ngành và phương pháp quy hoạch chiến lược thay vì cách thức tổ chức lập quy hoạch từ cách thức truyền thống.

Thứ trưởng Đặng Huy Đông đánh giá, sau khi được ban hành, không chỉ tạo bước đột phá nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính và thể hiện sự đổi mới toàn diện sâu sắc về công tác quy hoạch, Luật Quy hoạch sẽ còn là động lực cho việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư một cách hiệu quả để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững nền kinh tế – xã hội của đất nước.

(Theo Báo Đầu tư)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>