Chưa đăng ký kết hôn vẫn có thể cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hỏi: Em và bạn trai sống chung với nhau nhưng chưa có . Tới đây, chúng em sẽ mua một căn nhà. Em muốn hỏi, trong trường hợp này thì em và bạn trai có thể cùng trong sổ đỏ được không ạ?

Tuy chưa đăng ký kết hôn nhưng các bên có quyền thỏa thuận để cùng đứng tên trên .

20160216135908 bb0b Chưa đăng ký kết hôn vẫn có thể cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ảnh minh họa

Trả lời:

Pháp luật Việt Nam quy định nhiều hình thức sở hữu đối với tài sản và trong đó có hình thức sở hữu chung. Cụ thể, nhiều có quyền thỏa thuận để xác lập quyền sở hữu đối với tài sản chung.

Trong trường hợp của bạn, bạn và bạn trai mặc dù chưa đăng ký kết hôn nhưng có quyền thỏa thuận để cùng nhận chuyển nhượng, mua nhà đất và cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo Khoản 2 Điều 98 Luật đất đai, nếu thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đồng thời cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; nếu các chủ sở hữu, chủ sử dụng có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Căn cứ theo quy định trên, khi hai bạn nhận chuyển nhượng hoặc mua nhà đất và thực hiện thủ tục đăng ký sang tên theo quy định thì cả hai bạn sẽ cùng được ghi tên trên Giấy chứng nhận và trở thành đồng chủ sử dụng, sở hữu chung đối với tài sản đó.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng: Khoản 4 Điều 98 Luật đất đai quy định: Nếu quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ tên vợ và họ tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, ngoại trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người.

Vì vậy, khi cùng đứng tên mua nhà đất, 2 bạn phải xuất trình tại cơ quan có thẩm quyền (cơ quan đăng ký đất đai, tổ chức công chứng,…) giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân về việc 2 bạn chưa đăng ký kết hôn với ai để chứng minh tài sản này không liên quan đến tài sản chung vợ chồng (2 bạn đến UBND phường nơi thường trú để xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân).

Luật gia Đồng Xuân Thuận
(Theo Đời sống pháp luật)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>