Xác định mức giá tại các khu đất xen kẹt tại Hà Nội

Vừa qua, UBND TP. đã ban hành Quyết định về việc khởi điểm để làm cơ sở đầu giá xây nhà ở những khu đất nhở lẻ xen kẹt tại các xã Việt Hùng, Nam Hồng, Xuân Nộn, Liên Hà, Vân Hà, Đại Mạch, Võng La thuộc huyện Đông Anh.

Cụ thể, giá khởi điểm cao nhất thuộc về thửa đất số 4 khu thôn Thiết Úng, xã Vân Hà với mức giá 21,3 triệu/m2. Cũng ở khu đất này, giá khởi điểm cho những thửa đất từ số 09 tới 11 là 11,9 triệu/m2.

20150714160301 4e6f Xác định mức giá tại các khu đất xen kẹt tại Hà Nội

Đất xen kẹt tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội có giá cao nhất là 21,3 triệu/m2

Tiếp đến, những thửa đất ở Khu đấu giá thôn Đìa, xã Nam Hồng có mức giá từ 12,8-15,8 triệu/m2. Còn thửa đất số 05 ở Khu đấu giá thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà có mức giá 10,2 triệu/m2.

Mức giá thấp nhật thuộc về thửa đất số 06 ở Khu đấu giá thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn với mức khởi điểm là 3,7 triệu/m2.

Khung giá này sẽ được áp dụng trong vòng 1 năm kể từ ngày ký và sẽ có thay đổi nếu giá đất của TP. Hà Nội thay đổi hoặc có biến động giá từ thị trường.

(Theo Trí thức trẻ)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>