Tp.HCM : Bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại phường Cát Lái, quận 2

Vừa qua, UBND đã đồng ý gia hạn thời hiệu giá để quyền sử dụng đất cho 143 nền đất tại Khu 50 ha thuộc , thêm 90 ngày.

Phối cảnh Khu 50 ha tại phường Cát Lái, quận 2, Tp.HCM

Cụ thể, gia hạn giá thị trường cho 143/202 lô đất ở Khu 50 ha đã được thông qua hồi tháng 8/2014 thêm 90 ngày nhằm tạo điều kiện tiếp tục thực hiện thủ tục bán đấu giá.

Theo đó, giá khởi điểm 202 lô đất đã được duyệt giá hồi tháng 8/2014 như sau:

– Gói số 1: Lô C3-04 (22 nền) với giá trị để làm giá khởi điểm là 25.901.075.331 đồng;

– Gói số 2: Lô C3-05 (44 nền) với giá trị quyền sử dụng đất ở để làm giá khởi điểm là 51.843.102.817 đồng;

– Gói số 3: Lô C3-07 (19 nền) với giá trị quyền sử dụng đất ở để làm giá khởi điểm là 22.602.221.874 đồng;

– Gói số 4: Lô C3-08 (38 nền) với giá trị quyền sử dụng đất ở để làm giá khởi điểm là 45.353.393.883 đồng;

– Gói số 5: Lô C4-04 (20 nền) với giá trị quyền sử dụng đất ở để làm giá khởi điểm là 22.283.456.866 đồng;

– Gói số 6: Lô C4-05 (59 nền) với giá trị quyền sử dụng đất ở để làm giá khởi điểm là 59.258.514.003 đồng.

(Theo Cafeland)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>