Tp.HCM sửa đổi bổ sung bảng giá đất

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có tờ trình về sửa đổi bổ sung ở ban hành kèm theo Quyết định 51/2014 của thành phố. Theo dự kiến, này được áp dụng từ ngày 1/1/2015 đến cuối năm 2019.

Cụ thể, sẽ điều chỉnh, thay đổi, bổ sung mới một số tuyến đường trong bảng . Theo đó, 30 tuyến đường tại 7 quận/huyện đã có tên trong bảng sẽ được chỉnh, đổi tên (nhưng không thay đổi đơn ở).

20151225111022250 Tp.HCM sửa đổi bổ sung bảng giá đất

Có 27 tuyến đường mới chưa có tên tại bảng giá đất đã ban hành năm 2014 và 1 tuyến đường ở quận 2 được điều chỉnh giá đất tại 5 quận/huyện được đề nghị bổ sung.

Theo Sở TN&MT, giá đất ở tại các tuyến đường nói trên được điều chỉnh bổ sung thực hiện theo đề xuất của UBND các quận/huyện và phù hợp với khung giá đất tại Nghị định 104 cũng như .

Được biết, giá đất ở trên địa bàn các quận cao nhất không quá 162 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 1,5 triệu đồng/m2 tại vị trí hẻm.

Tại 5 thị trấn của các huyện, giá đất cao nhất là 15 triệu đồng/m2 và thấp nhất là tại vị trí hẻm với 120.000 đồng/m2.

Còn tại địa bàn các xã, giá đất ở cao nhất là 18 triệu đồng/m2 và thấp nhất ở vị trí hẻm với 60.000 đồng/m2.

(Theo Trí thức trẻ)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>