Đà Nẵng tư vấn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất

Tính đến ngày 31/12/2014, các doanh nghiệp tại khu công nghiệp (KCN) Hoà Khánh và KCN Dịch vụ Thuỷ sản Đà Nẵng đang nợ tổng cộng hơn 18 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

20150606073346 bac4 Đà Nẵng tư vấn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất
11 doanh nghiệp tại KCN Hoà Khánh (Đà Nẵng) còn nợ tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất là 1 tỷ 630 triệu.

Theo báo cáo từ Ban Quản lý các KCN và chế xuất Đà Nẵng và Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng ưu tiên KCN Đà Nẵng, tính đến 31/12/2014, có 11 doanh nghiệp tại KCN Hoà Khánh còn nợ tiền phạt chậm nộp là 1,63 tỷ đồng; 14 doanh nghiệp tại KCN Dịch vụ Thuỷ sản Đà Nẵng có tổng nợ tiền sử dụng đất và phạt nộp chậm là gần 17 tỷ đồng.

Để sớm thu hồi được được các khoản nợ trên cho ngân sách TP, lãnh đạo TP. Đà Nẵng thống nhất cho phép áp dụng mức phạt tiền chậm nộp là 0,02%/ngày trên số tiền nợ đối với 11 doanh nghiệp tại KCN Hoà Khánh, gia hạn đến cuối tháng 7/2015. Nếu quá thời điểm này, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục chây ỳ, không trả dứt điểm tiền sử dụng đất đã nợ thì vẫn áp dụng mức tính phạt nộp chậm theo quy định là 0,05%/ngày và tự động khấu trừ tiền phạt nộp chậm khi doanh nghiệp nộp mới tiền sử dụng đất cho năm tiếp theo.

Đối với những doanh nghiệp thực sự khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trong tình trạng sản xuất cầm chừng tại KCN Dịch vụ thuỷ sản Đà Nẵng, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đồng ý chủ trương cho khoanh nợ đến thời điểm 31/12/2014, đồng thời có chính sách miễn giảm đối với khoản nợ phạt chậm, doanh nghiệp nào nộp dứt điểm nợ vào cuối tháng 8/2015 sẽ được hưởng ưu đãi miễn giảm.

Bên cạnh đó, UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu Ban Quản lý các KCN và chế xuất Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút và lựa chọn các dự án có chất lượng đầu tư vào KCN còn quỹ đất cho thuê; đồng thời cần rà soát thu hồi đất với các dự án đã được cấp phép, nhưng chưa triển khai để bố trí cho nhà đầu tư khác có nhu cầu.

(Theo Bizlive)

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>