TP. Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Phù Đổng

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt chung tỷ lệ 1/5000 , huyện Gia Lâm đến năm 2030.

20150515133203 c240 TP. Hà Nội phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Phù Đổng
Phù Đổng được quy hoạch tha thị trấn mới của huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội

Cụ thể, quy hoạch có quy mô nghiên cứu khoảng 180,57 ha. Trong đó, dự kiến đất dân dụng đô thị có diện tích khoảng 150 ha, đất ngoài đô thị diện tích khoảng 30,57 ha với dân số tới năm 2030 là khoảng 16.500 người. Quá trình lập đồ án quy hoạch chung sẽ xác định cụ thể diện tích, quy mô dân số và ranh giới lập quy hoạch, phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng TP. Hà Nội được phê duyệt và yêu cầu thực tiễn.

Mục đích của việc lập quy hoạch chung thị trấn Phù Đổng, huyện Gia Lâm là cụ thể hóa Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và kế thừa có chọn lọc Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm đã được phê duyệt vào năm 2009.

Đồng thời, tiến hành rà soát, khớp nối những đồ án quy hoạch, dự án có liên quan; nghiên cứu, đề xuất giải pháp đối với những đồ án quy hoạch, dự án đầu tư đang triển khai nghiên cứ hoặc đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; xác định khung kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai và tối ưu hóa nhữn nguồn lực thị trường, tài chính, nhân lực, văn hóa… Tất cả nhằm hình thành một thị trấn mới thuộc huyện Gia Lâm, là trung tâm dịch vụ, văn hóa để hỗ trợ và đẩy mạng phát triển kinh tế và xã hội trong khu vực…

(Theo Báo Xây dựng Online)

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>