Các nhà đầu tư đến từ ASEAN rót hơn 20 tỷ USD vào Việt Nam

Chỉ tính riêng lĩnh vực (BĐS) và xây dựng, các nhà đầu tư đến từ đã rót hơn vào các dự án tại Việt Nam.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến 20/10, đã có 8 nước ASEAN có đầu tư FDI tại Việt Nam là Singapore, Thái Lan, Malaysia, Brunei, Philippines, Indonesia, Campuchia và Lào với 2.705 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đầu tư đăng ký 56,85 tỷ USD, như vậy chiếm 20,9% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước.

Xét theo lĩnh vực đầu tư cho thấy, các nhà đầu tư ASEAN đã đầu tư vào 18/18 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân.

Cụ thể, vốn đầu tư tập trung vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo với 1020 dự án và tổng vốn đầu tư là 22,32 tỷ USD, tức chiếm 37,7% số dự án và chiếm 39,2% tổng vốn đầu tư của khối ASEAN tại Việt Nam.

Ngành kinh doanh BĐS đứng thứ hai với 104 dự án và tổng vốn đầu tư là 16,9 tỷ USD, tức chiếm 29,7% tổng vốn đầu tư. Ngành xây dựng đứng thứ ba với 175 dự án và tổng vốn đầu tư là 3,34 tỷ USD, tương đương 5,8% tổng vốn đầu tư.

20151118114931 a556 Các nhà đầu tư đến từ ASEAN rót hơn 20 tỷ USD vào Việt Nam

Các nhà đầu tư đến từ ASEAN đã rót hơn 20 tỷ USD vốn đầu tư
vào các dự án BĐS tại Việt Nam

Hiện tại, các nhà đầu tư khối ASEAN đã có mặt tại 57/63 địa phương của cả nước, tuy nhiên chủ yếu tập trung tại các địa phương có điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi và khu vực phát triển kinh tế năng động nhất của cả nước như Hà Nội, Tp.HCM, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai.

Trong đó, đứng thứ nhất về thu hút dự án của khối ASEAN là Tp.HCM với 1.576 dự án và 14,45 tỷ USD vốn đầu tư, tương đương 25,4% tổng vốn đăng ký của khối ASEAN tại Việt Nam.

TP. Hà Nội đứng thứ hai với 425 dự án và 7,6 tỷ USD vốn đầu tư, tức chiếm 13,4% tổng vốn đăng ký. Theo sau là Bà Rịa Vũng Tàu với 68 dự án và 6,38 tỷ USD vốn đầu tư, tương đương 11,2% tổng vốn đăng ký.

Trong 8 nước ASEAN đã có dự án đầu tư tại Việt Nam, Singapore đứng đầu về đầu tư vào Việt Nam với 1.469 dự án và 33,92 tỷ USD, tương đương 54,3% tổng số dự án và 59,6% tổng vốn đầu tư của ASEAN tại Việt Nam.

Đứng thứ hai là Malaysia với 510 dự án và 13,35 tỷ USD tổng vốn đầu tư, chiếm 23,49% tổng vốn đầu tư và 18,8% tổng số dự án. Đứng thứ ba là Thái Lan với 406 dự án và 7 tỷ USD tổng vốn đầu tư, như vậy chiếm 12,3% tổng vốn đầu tư và 15% tổng số dự án.

(Theo Nhịp sống kinh doanh)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>