Những vướng mắc làm phát sinh cơ chế “xin – cho” trong cấp phép xây dựng

Bộ Xây dựng nhận định, chính việc thiếu quy hoạch chi tiết đã dẫn đến nhiều trong hoạt động , làm phát sinh cơ chế xin – cho.

20150824095624 c610 Những vướng mắc làm phát sinh cơ chế xin   cho trong cấp phép xây dựng

Vẫn còn cơ chế “xin – cho” trong cấp phép xây dựng

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có báo cáo về giải pháp hoàn thiện môi trường đầu tư trong các lĩnh vực quản lý của Bộ. Trong báo cáo, Bộ nhận định: “Việc thiếu quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị cũng như quy chế quản lý kiến trúc đô thị đã dẫn tới những vướng mắc trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng, làm phát sinh cơ chế xin-cho”.

Bên cạnh đó, cũng tồn tại những vấn đề gây , phiền hà cho người dân như có một số cán bộ, công chức có biểu hiện hách dịch, cửa quyền khi người dân đến làm thủ tục cấp phép xây dựng.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, có nhiều trường hợp chủ đầu tư đã phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ rất nhiều lần do yêu cầu của các cơ quan thực hiện , làm mất nhiều thời gian và tốn kém chi phí của người dân. Việc phối hợp giữa các cơ quan liên quan vẫn còn hạn chế, dẫn đến tình trạng chậm trễ thời gian trong việc thực hiện .

(Theo Pháp luật Tp.HCM Online)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>