Bình Phước

Bình Phước phủ kín quy hoạch chung đô thị với diện tích hơn 11.000 ha

Bình Phước phủ kín quy hoạch chung đô thị với hơn 11.000 ha

Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, quy hoạch chung đô thị đã được phủ kín 11/11 đô thị với tổng diện tích quy hoạch chung các đô thị là hơn 11.000 ha.