Cả nước có 63 doanh nghiệp bất động sản giải thể trong7 tháng đầu năm 2015

7 tháng đầu năm nay, cả nước có 63 doanh nghiệp hoạt động trong ngành (BĐS) , 320 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngưng hoạt động và 175 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Những số liệu trên được nêu ra trong Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm nay của Cục quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cụ thể, 7 tháng đầu năm nay, trong lĩnh vực BĐS đã có 320 doanh nghiệp phải tạm ngưng hoạt động do khó khăn (giảm 25,1% so với cùng kỳ năm ngoái), 63 doanh nghiệp giải thể (giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái) và 175 doanh nghiệp hoạt động trở lại (bằng với cùng kỳ năm ngoái).

20150730133524 5faa Cả nước có 63 doanh nghiệp bất động sản giải thể trong7 tháng đầu năm 2015
Cả nước có trong

So với 6 tháng đầu năm 2014, số doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động ở lĩnh vực BĐS trong 7 tháng đầu năm 2015 tăng 67,8%.

Tính chung ở tất cả các lĩnh vực, số doanh nghiệp thành lập mới của cả nước trong 7 tháng đầu năm 2015 là 52.004 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 321.265 tỷ đồng. Con số này tăng 22,4 % về số vốn đăng ký và tăng 22,7 % về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước 2014.

Số doanh nghiệp , hoàn tất thủ tục giải thể của cả nước là 5.456 doanh nghiệp, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2014. Cả nước cũng có 9.974 doanh nghiệp ngừng hoạt đã hoạt động trở lại, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

(Theo CafeLand)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>