đồ án quy hoạch

Tp.HCM cho phép không lập quy hoạch 1/2000 Khu dân cư gần 300 ha

Tp.HCM cho phép không lập quy hoạch 1/2000 KDC gần 300 ha

Vừa qua, UBND Tp.HCM đã đồng ý kết quả thi tuyển phương án lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư (KDC) đô thị tại phường Trường Thạnh và phường Long Trường, quận 9 với tổng diện

Duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Kim Hoa, huyện Mê Linh

Hà Nội: Duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Kim Hoa, huyện Mê Linh

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung, tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Kim Hoa, huyện Mê Linh đến năm 2030. Thị trấn Kim Hoa sẽ được quy hoạch trở thành trung