Thành lập văn phòng đăng ký đất đai tại TPHCM

TP có tại số 12 Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Bình Thạnh.

thu tuc 1433906691253 Thành lập văn phòng đăng ký đất đai tại TPHCM

UBND TPHCM vừa quyết định thành lập Văn phòng đăng ký đất đai TP trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký TP trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Văn phòng đăng ký trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường của 24 quận-huyện.

Văn phòng đăng ký đất đai TP là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân theo quy định hiện hành của pháp luật.

Các tổ chức trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai TP gồm có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 24 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận-huyện đặt tại các quận, huyện.

Văn phòng đăng ký đất đai TP có trụ sở chính tại số 12 Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Bình Thạnh.

Theo Trí thức trẻ

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>