Người dân có được phép đổI đất nông nghiệp hay không?

Hỏi: Tại địa phương tôi, hiện canh tác không hiệu quả, nhiều người không còn thực hiện phân phối trên đất. Do đó, gia đình tôi mang nhu cầu đổi đất cho một số hộ dân khác để dồn về một vị trí cho một thể canh tác.

Câu hỏi : Có được phép giao dịch nhà, đất bằng “giấy trắng”?

Vậy tôi muốn hỏi, các hộ dân có thể tự đổi đất cho nhau (có viết giấy và ký kết giữa hai bên) và đề nghị UBND cấp xã chứng thực có được hay không?

tu van luat dat nong nghiep Người dân có được phép đổI đất nông nghiệp hay không?
Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp trong hạn mức được phép
chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp với hộ gia đình, cá nhân khác trong cùng
một xã, phường, thị trấn theo quy định.

Loại đất mà gia đình tôi muốn đổi về là loại 4 (đất trồng hoa màu, không phải đất trồng lúa). Chúng tôi muốn thay đổi cách sản xuất nông nghiệp sang thành đất trồng cây ăn quả và rau. Đồng thời, gia đình cũng muốn xây tường rào bao quanh để đảm bảo an toàn cho sản xuất và xây một kho nhỏ không kiên cố để lưu trữ dụng cụ sản xuất như cuốc xẻng, máy bơm nước, phân bón… liệu có được không?

Trả lời:

Khoản 1, Điều 167 Luật Đất đai đã quy định cụ thể về việc thực hiện quyền chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của người sử dụng đất. Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 179 của Luật này, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp trong hạn mức được phép thực hiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp với hộ gia đình, cá nhân khác trong cùng một xã, phường, thị trấn theo đúng luật định.

Điều 130 Luật Đất đai đã quy định cụ thể về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân cần thực hiện.

Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai đã nêu cụ thể về trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa”.

Việc sử dụng đất không đúng mục đích là một trong những hành vi sử dụng đất bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 12 Luật Đất đai.

Điều 57 Luật Đất đai đã quy định cụ thể về các trường hợp thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; chuyển đổi đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm; chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Còn tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất mà người dân cần thực hiện.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>