xu hướng

Xu hướng Việt Nam sẽ mở cửa BĐS là điều chắc chắn

20151001093832-0be4

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, mọi người đều có quyền mua bán bất động sản (BĐS) và lúc đó sẽ có nhiều nguồn lực. Như vậy, xu hướng Việt Nam sẽ mở cửa BĐS là điều chắc chắn