khách hàng ngoại

Đầu tư bất động sản : Hấp dẫn nhưng chứa đầy mạo hiểm

20150727103443-d3de

Bất động sản (BĐS) hiện vẫn là một trong số ít kênh đầu tư hấp dẫn nhất hiện nay với khả năng sinh lời nhanh và có tính ổn định. Sau mốc 1/7, khi nhiều quy định pháp luật chính