môi giới địa ốc

Có chứng chỉ môi giới địa ốc cũng như không?

Có chứng chỉ môi giới BĐS cũng như không?

Hiện tại, môi giới bất động sản (BĐS) được xem là một nghề và đã được pháp luật công nhận. Cá nhân hoạt động trong lĩnh vực này phải được cấp chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, việc thiếu biện