trục lợi

Sẽ xử lý nghiêm việc trục lợi từ gói tín dụng hỗ trợ 30.000 tỷ đồng

20150801080837-518f

Mới đây, người phát ngôn của Chính phủ đã cho biết quan điểm về tình trạng một số doanh nghiệp trục lợi gói tín dụng hỗ trợ 30.000 tỷ đồng. Thời gian vừa qua, báo chí đã phản ánh tình