tiết kiệm chi phí

Thương lượng lại giá thuê mặt bằng giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí

Cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-quan-4

Thay vì dọn đến một mặt bằng khác, tìm cách thương lượng lại giá thuê với chủ mặt bằng hiện tại sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí. Hiện nay, thế giới vẫn còn trong cơn bão khủng hoảng