nhà ở công nhân

Vì sao nguồn cung nhà ở xã hội giá rẻ lại thiếu ?

20150701152729-f2fd

Nhận định trên được các đại biểu đưa ra tại hội thảo về các dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật kinh doanh bất động sản và Luật nhà ở (hai luật bắt đầu có hiệu lực từ