cơ quan quản lý

Cơ quan quản lý cần chế tài các hoạt động môi giới, lừa đảo người mua nhà

20150814140054-65de

Theo nhiều ý kiến, các chế tài để kiểm soát hoạt động môi giới trên thị trường BĐS đã đến lúc cần được đưa ra bởi cơ quan quản lý. Không những vậy, việc chấn chỉnh các sàn giao dịch