ban quản trị

Đánh giá việc an cư ở chung cư

20151022155943-871e

Hiện tại, bộ mặt đô thị lẫn tư duy người mua nhà tại các thành thị lớn đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Các doanh nghiệp ngày càng chuyên nghiệp, ngân hàng vào cuộc đúng lúc trong khi lực

Hà Nội : Việc thành lập ban quản trị nhà chung cư diễn ra chậm chạp

20151020142718-7287

Hiện nay, trên toàn TP. Hà Nội có 631 nhà chung cư thì mới thành lập được 190 ban quản trị, tức đạt tỷ lệ 39%. Tính đến tháng 9 năm nay, trên địa bàn TP. Hà Nội có 631