xin sổ hồng

Tp.HCM: Dân phải chạy “tối tăm mặt nũi” hỏi thăm để được cấp sổ hồng

Tp.HCM: Dân phải chạy lòng vòng hỏi thăm để được cấp sổ hồng

Hiện nay, tại Tp.HCM, vẫn còn hàng trăm hộ dân suốt 20 năm phập phồng không biết khi nào mới thấy được “mặt mũi” Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn