Anh

Giá nhà cho thuê tại Anh liên tục tăng

20151104103349-c7e4

Tính đến tháng 9/2015, giá nhà cho thuê ở Anh đã tăng 2,7% trong 12 tháng qua, tuy nhiên có sự chênh lệch giữa các khu vực trên cả nước. Số liệu mới nhất từ Văn phòng thống kê Quốc