Quy hoạch chi tiết KĐTM Mỗ Lao

TP. Hà Nội điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Mỗ Lao

20150708145955-79c6

UBND TP. Hà Nội vừa quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới (KĐTM) Mỗ Lao. Theo đó, ô đất quy hoạch có chức năng Trung tâm thực hành ngôn ngữ