người sử dụng đất

Các bước làm thủ tục cấp sổ đỏ cho đất được thừa kế

20150623173057-aa74

Hỏi: Năm 2000, ông Nguyễn Minh Kha, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã nhận chuyển nhượng 2.000m2 đất nông nghiệp từ ông Nguyễn Văn A (giấy tờ mua bán viết tay). Hiện nay, vợ chồng ông A đã mất.