ký hợp đồng chuyển nhượng

Những giấy tờ cần thiết để làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất

20150724133657-d458

Hỏi: Anh họ tôi có chuyển nhượng cho tôi một mảnh đất. Tôi muốn biết, anh em tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì để làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất? Làm thủ tục nhận giấy