giá bất động sản tăng

Siết tín dụng : Giá bất động sản sẽ tăng

74-1456108183891

Nếu ngân hàng nhà nước ban hành thông tư 36 sửa đổi siết một phần vốn vào thị trường bất động sản, nó sẽ ảnh hưởng ngay lập tức trong ngắn hạn đối với thị trường, giá nhà ở trong