cụm công nghiệp

Sắp có cụm công nghiệp với quy mô 40ha tại TP. Cam Ranh

20160304135600-684e

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý chủ trương đầu tư cụm công nghiệp với quy mô 40ha tại 2 xã Cam Thịnh Đông, Cam Thịnh Tây, TP. Cam Ranh. Khánh Hòa sẽ xây cụm công nghiệp rộng