bi quyet noi chuyen truoc dam dong

Bài thuyết trình càng đơn giản, càng thuyết phục

Vậy nên trước mặt khách hàng, Musk đã giải thích sản phẩm bằng cách sử dụng ngôn từ cực kỳ đơn giản và gần như không có dòng chữ nào trên slide, toàn bộ là hình ảnh. Gallo phân tích,