bất động sản cao cấp

Thị trường bất động sản Tp.HCM có dấu hiệu tăng trưởng nóng

20160305075553491

Theo số liệu thống kê của HoREA, giá bán bất động sản (BĐS) cao cấp tại nhiều dự án BĐS cũng tăng từ 5% đến trên dưới 15% so với năm trước. Tp.HCM hiện có 1.409 dự án BĐS nhưng