Nhiều doanh nghiệp BĐS thành lập trong năm 2015

Theo số liệu mới nhất do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thống kê, , doanh nghiệp mới tăng ở mọi lĩnh vực, ngành so với cùng kỳ năm 2014, trong đó kinh doanh (BĐS) có tỷ lệ tăng cao nhất, tăng 86,2%.

Cụ thể, toàn quốc có 94.754 DN được thành lập mới với tổng cộng vốn đăng ký là 601.519 tỷ đồng, tăng 26,6% về số DN và tăng 39,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái.

20160109074432 e6a4 Nhiều doanh nghiệp BĐS thành lập trong năm 2015

mới nhiều nhất so với các ngành khác trong năm 2015

Trong năm 2015, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 1.452.543 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn là 851.024 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký của DN đăng ký thành lập mới là 601.519 tỷ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN trong năm vừa qua đạt 6,3 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến, số lao động được tạo việc làm của các DN thành lập mới trong năm vừa qua là 1.471,92 nghìn lao động, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu so sánh các quý của năm 2015 với năm 2014 có thể thấy, các quý trong năm 2015 đều có số DN và số vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ của các quý năm 2014. So sánh số DN đăng ký thành lập 5 năm gần đây thì năm 2015 là năm kỷ lục có số DN và số vốn đăng ký cao nhất.

Về tình hình DN đăng ký thành lập mới phân theo lĩnh vực, ngành hoạt động, DN đăng ký thành lập tăng ở tất cả các lĩnh vực, ngành so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, một số ngành có tỷ lệ tăng cao trên 50%, bao gồm Kinh doanh BĐS tăng 86,2%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 62,3%; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 59,3%.

(Theo VOV)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>