Hà Nội đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà tại Mê Linh

Vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4418/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở tại khu đấu giá xã Đại Thịnh (Mê Linh).

Căn cứ theo quyết định đó, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà ở đối với 40 thửa đất tại khu đấu giá xã Đại Thịnh thuộc huyện Mê Linh là 6.500.000đồng/m2. Theo đó, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tính là diện tích từng ô đất (m2) nhân với đơn giá đất cụ thể từng ô đất (đồng/m2).

20150909104309 19e0 Hà Nội đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà tại Mê Linh
Giá khởi điểm 40 thửa đất đấu giá tại Mê Linh là 6,5 triệu đồng

Được biết, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên đây được áp dụng cho 12 tháng kể từ ngày ký Quyết định trên. Trong thời gian hiệu lực, nếu giá đất quy định của TP có sự thay đổi cao hơn giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường của biến động hoặc giá khởi điểm đã xác định thì UBND huyện Mê Linh có trách nhiệm tổng họp, sau đó báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, rồi báo cáo UBND TP. Hà Nội phê duyệt điều chỉnh theo quy định.

Cụ thể, UBND huyện Mê Linh có trách nhiệm rà soát hồ sơ và điều kiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đúng theo quy định trước khi quyền sử dụng đất.

(Theo Trí thức trẻ)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>