Cải cách thủ tục hành chính để tháo gỡ những vướng mắc cho thị trường BĐS

Trong thời gian vừa qua, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã đẩy mạnh công tác , cải thiện môi trường kinh doanh với xây dựng và hoàn thiện thể chế để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho (BĐS).

Tích cực tháo gỡ những khó khăn cho thị trường BĐS

Bộ Xây dựng đã xác định quan điểm cho thị trường BĐS phải được gắn với việc thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia mà trọng tâm là phát triển nhà ở xã hội (NOXH). Đã có hàng loạt các nhóm giải pháp nhằm cho thị trường BĐS được tổ chức triển khai, mang lại những hiệu quả tích cực cho thị trường.

Sau khi Luật Nhà ở mới được ban hành, lĩnh vực nhà ở có 23 thủ tục hành chính. Trong đó, có 19 thủ tục về quản lý sử dụng nhà ở và 4 thủ tục về phát triển nhà ở. Như vậy, so với quy định của Luật Nhà ở 2005 đã giảm 4 thủ tục. Luật Nhà ở được ban hành năm 2014 cũng quy định đơn giản hơn về các , rõ ràng hơn về thủ tục, đảm bảo thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia lĩnh vực phát triển, quản lý nhà ở.

Trong đó, có một số thủ tục được triển khai đã góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho thị trường BĐS như: Thủ tục điều chỉnh cơ cấu căn hộ của các dự án nhà ở thương mại và chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang NOXH, giúp cơ cấu hàng hóa phù hợp hơn với nhu cầu thực của thị trường cũng như khả năng thanh toán của đại đa số người mua; Thủ tục xét đối tượng được mua, thuê, thuê mua NOXH được đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách nhằm bảo đảm nguyên tắc mua, thuê, thuê mua NOXH phải đúng đối tượng, điều kiện đã quy định.

20150724080426748 Cải cách thủ tục hành chính để tháo gỡ những vướng mắc cho thị trường BĐS
Những đạo luật mới được ban hành đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc cho thị trường BĐS

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư , Luật cũng đã luật hóa các giải pháp như: Giảm bớt số thủ tục hành chính, đơn giản về giấy tờ, , thực hiện lồng ghép các thủ tục giữa các cơ quan Nhà nước để bảo đảm tính liên thông; Bãi bỏ quy định giao dịch BĐS bắt buộc phải qua sàn giao dịch, tạo quyền chủ động cho các doanh nghiệp, giảm chi phí kinh doanh. Không chỉ cho phép các tổ chức, cá nhân nước ngoài, người (tại Việt Nam) định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê, thuê mua, bán; được nhận chuyển nhượng dự án BĐS của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình để bán, cho thuê, cho thuê mua… mà còn nới lỏng, mở rộng đối tượng và điều kiện cho người (tại Việt Nam) định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua, sở hữu nhà ở tại (tại Việt Nam)…

Luật Kinh doanh BĐS năm 2014 có 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh BĐS, giảm 3 thủ tục so với Luật Kinh doanh BĐS năm 2006.

Bãi bỏ bớt thủ tục hành chính

Liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, hiện có 3 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp Trung ương và 4 thủ tục được giải quyết tại cấp tỉnh với thời gian giải quyết 7 – 29 ngày làm việc. Các thủ tục được quy định rõ ràng về trình tự, cách thực hiện, tuy nhiên cũng cần tiếp tục hướng dẫn cụ thể hơn về thành phần, số hồ sơ nộp tại cơ quan giải quyết thủ tục và thời gian giải quyết.

Sắp tới, trên cơ sở những quy định mới về quản lý chất thải và phế liệu, quy định về việc lựa chọn nhà đầu tư, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành rà soát, công bố bãi bỏ 4 thủ tục, bao gồm: Phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án xử lý chất thải rắn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; thủ tục lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước có tính tập trung của các đô thị loại IV trở lên; thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án phí thoát nước; thủ tục phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án xử lý chất thải rắn thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.

Như vậy, sẽ chỉ còn 3 thủ tục thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, gồm thủ tục lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng đối với công trình cấp nước (được quy định trong Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, theo đó thủ tục này được lồng ghép trong thủ tục thẩm định dự án); thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án giá nước sạch (thuộc thẩm quyền thực hiện của Sở Tài chính); thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh.

Việc kiểm soát các thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật được duy trì thường xuyên để giảm thiểu các thủ tục không cần thiết hoặc không hợp lý. Bộ cũng thường xuyên tiếp nhận, giải quyết những vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình áp dụng pháp luật; chủ động cung cấp thông tin, nắm bắt tình hình, phối hợp một cách có hiệu quả với các Bộ, ngành, địa phương, các Hội nghề nghiệp… tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Tính riêng năm 2014 và quý I/2015, Bộ Xây dựng đã ban hành khoảng 200 văn bản, tập trung chủ yếu vào việc trả lời, giải thích, hướng dẫn cho doanh nghiệp, người dân, các nhà đầu tư trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng, nhà ở và BĐS, phát triển đô thị, vật liệu xây dựng,…

(Theo Báo Xây dựng Online)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>